Op zondag 27 maart wordt in de vroege ochtend een Paastocht in Arnhem georganiseerd. De Paastocht is een feestelijke wandeling voor jong en oud, die plaatsvindt vanaf de noordzijdes van de John Frostbrug en de Nelson Mandelabrug naar de stadsblokken. Op die manier willen we als christenen samenkomen om de opstanding van Jezus te vieren en proclameren in Arnhem!

Deelnemers verzamelen zich om 06.15 aan één van de noordzijdes van de bruggen, om van daar naar het midden van de stadsblokken te wandelen. Dit kan met kaarsen en vlaggen, of op een andere manier. In het midden van de stadsblokken komen beide groepen bij elkaar, waar vervolgens de hoorn geblazen wordt en ruimte is voor verschillende bijdrages van deelnemers. De activiteit duurt tot ca. 7.45.

Aanmelden kan via dit formulier. In verband met voorbereiding en organisatie wordt u gevraagd dit zo snel mogelijk te doen. Via email worden deelnemers verder op de hoogte gehouden van praktische informatie. Voor meer informatie kunt u opnemen via paastochtarnhem@gmail.com

2016-Paastocht

namens de werkgroep Paastocht Arnhem  Anna-Yfke Sleurink.

Welke gebedsmomenten zijn er in Arnhem gedurende de Week van Gebed 2016?

 Zondag 17 januari:

Alle kerken besteden aandacht aan Week van Gebed en proberen als het lukt het thema van de landelijke week van gebed in hun dienst te integreren. Meer info vind je op www.weekvangebed.nl

Maandag 18 januari:

– 07.00 uur            Gebedsgroep ‘Leef!’, Bakenbergseweg 72, Arnhem  (Burgemeesterswijk)

Info: Wim Bos, 06-10076002

– 08.45 uur            Gebedsgroep Stadsklooster, Cattenpoelseweg 1 Arnhem  (Alteveer)

Info: Thijs Tichelaar, 06-40105920

– 09.00 uur            Gebedsgroep ‘Leven in Schuytgraaf’,  Sleggeplantsoen 1 Arnhem   (Vredenburg)

Info:  Arrien Sietsma, 06 33321200

– 20.00 uur            VEG De Hoeksteen, Nordlaan 29A Velp

Info:  Jan Willem van Baak, 026- 3634906

Dinsdag 19 januari:

– 20.00 uur            Gebedsgroep Geitenkamp, Schuttersbergplein 38,    (Geitenkamp)

Info: Dirk-Jan Riphagen, 06-25064910

– 20.00 uur            Gebedsgroep Stadsklooster, Franckstraat 6 Arnhem (Alteveer)

Info:  Ingeborg Janssen, 0651085696

– 10.00 uur            Leger des Heils,  Leidenweg 11-13 Arnhem  (Elderveld)

Info: Jeroen Herben, 06-10189171

Woensdag 20 januari:

– 09.00 uur            Baptistengemeente Ontmoeting, Wassenaarweg 5 Arnhem  (Elderveld)

Info:  Wietse van der Hoek, 06-24395006

– 19.30 uur            Vluchtheuvel Pinksterzending,  Dennenweg 100 Arnhem,  (Geitenkamp)

Info:  Ludolf Schouten,  06-37284098

– 20.00 uur            Sionkerk, Callunastraat 6 Arnhem   (Lombok)

Info:  Hans Monshouwer, 06 – 12 69 38 54

– 20.00 uur            Villa Klarendal , MFC Klarendal / Kazerneplein 2, Arnhem  (Klarendal)

Info:   Rick Jansen, 06-17040029

– 20.00 uur            Gebedsgroep Stadsklooster, Van Kleeflaan 6 Arnhem   (Molenbeke)

Info:  Thijs Tichelaar, 06-40105920

– 20.00 uur            Oase, Betaniënstraat 1 Arnhem (Presikhaaf)

Info: Caren van Essen, 06 36051581 

Donderdag 21 januari:

– 20.00 uur            C3 kerk, Akkerwindestraat 1, 8e verdieping    (Malburgen)

Info:  Valerie Peters, 06-48173489

Vrijdag 22 januari:

– 09.00 uur            Leven in Schuytgraaf, Lisdoddelaan 30 Arnhem (Malburgen)

Info:  Arrien Sietsma, 06 33321200

– 19.30 uur            Evangelische Gemeente Arnhem. Groningensingel 1235 Arnhem  (Vredenburg)                                               Info: Herman Teeuwsen, 06-18259981

Zaterdag 23 januari:

– 07.30 uur            Gebedsgroep Arnhem-Noord, van Nispenstraat 31, Arnhem  (Burgemeesterswijk)

Info:  Floor Vogelaar, 06-39774950

– 19.00 uur            Afsluitende gezamenlijke gebedsdienst

kerkgebouw ‘Ontmoeting’, Wassenaarweg 5 Arnhem

Info:  Wietse van der Hoek, 06-24395006

 

Wil je de gehele lijst als pdf ontvangen om te printen of downloaden:

Programma Week van gebed 2016 locaties

‘Het woord is aan jou…’

Stopper vierkant

Samen bidden in Arnhem. Ieder jaar doen we mee en op verschillende manieren. Ook in 2016 zullen er in onze stad diverse plekken zijn waar gebeden zal worden op verschillende manieren. Een bijzondere gelegenheid om andere christenen te ontmoeten, samen de eenheid in Christus en gebed te mogen ervaren en een kans om je persoonlijk gebedsleven te verrijken en te intensiveren.

In de Week van Gebed staat dit jaar 1 Petrus 2 vers 9 en 10 centraal: Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaar licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk; eens viel Gods ontferming u niet ten deel, nu wordt zijn ontferming u geschonken. (NBV)

In de afgelopen jaren hebben we steeds gebeden op verschillende publieke locaties in de stad. Dit leverde verschillende bezoekersaantallen op. Dit jaar willen we vooral wijkgericht gaan bidden op verschillende momenten op de dag. Er valt wat te kiezen en er is altijd wel een bidstond in de buurt.  We starten in de eigen gemeenten op zondag 17 januari en eindigen gezamenlijk op zaterdag 23 januari met een gezamenlijke gebedsdienst.

Arnhemse Kerken verzamelen zich om elkaar te ontmoeten en bemoedigen

Naar aanleiding van de bijeenkomst in de Rijnhal 10 mei met het thema “Jezus kleurt je leven”, dat een aantal kerken uit Arnhem samenbrengt, lijkt het ons heel bijzonder om in de dag ervoor 9 mei een tijd en een plaats te creëren, waarbij christenen vanuit alle verschillende kerken in Arnhem kunnen samenkomen in gebed en aanbidding naar God voor onze stad, dankbaarheid voor de nieuwe kerk in Schuytgraaf en nieuwe deuren die opengaan voor meer eenheid en samenwerking tussen alle delen van het lichaam van Jezus, de lokale Bruid, in Arnhem en een verlangen naar meer zichtbaarheid van God in Arnhem.

Daarom willen u uitnodigen om de 24uur voor de dienst in de Rijnhal apart te zetten voor gezamenlijk gebed van en voor christenen uit alle kerken in Arnhem. De Bijbelse grond is door Jezus aangebracht in Joh 17: 21: geef dat zij één zijn, zoals U, Vader in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.  Het is onze Hogepriester die dit bidt, het is krachtig als wij deze woorden biddend aan Hem teruggeven.

De 24 uur zijn te verdelen in 12 sets van 2 uur. Van zaterdagochtend 9 uur tot zondagochtend 9 uur. Dan kunnen we daarna aansluiten bij de dienst in de Rijnhal. Lees meer: 2015-05-09gebed

Op zondag 10 mei is er een feestelijke dienst in de Rijnhal, met als thema ‘Jezus kleurt je leven!’ Dit feest is een initiatief van Leven in Schuytgraaf, de Kruiskerk en de Koepelkerk. Een heel aantal andere Arnhemse kerken sluiten zich hierbij aan.

Dus kom, als je wilt met familie, vrienden en kennissen, naar de Rijnhal en vier met ons mee. Iedereen is welkom!

2015-05-10 Rijnhal

Er staat koffie klaar vanaf 9.30 uur, we starten om 10 uur. Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar en een eigen programma voor basisschoolkinderen.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een koffie, thee of limonade, met iets lekkers erbij. De vraag is of je daarvoor iets wilt mee brengen, zoals koekjes of cake. We nemen dat graag voor aanvang in ontvangst om het daarna feestelijk te presenteren.

Zo ontmoeten we elkaar als Christenen uit Arnhem en omstreken en vieren we onze verbondenheid met onze goede God.

De opbrengst van de collecte is voor de kosten van het feest en voor een missionair Arnhems doel (wordt 10 mei bekend gemaakt).

Wil je meewerken? Geef je dan op bij onderstaand contactpersoon, we komen graag in contact met:

Wij hebben er zin in, jij ook? Laten we het dak van de Rijnhal zingen, met het grootste aantal Arnhemse Christenen dat ooit bij elkaar was! We zien je graag de 10e,

De projectgroep.

(Arrien Sietsma, Arnoud van der Lugt, Jose Geertsema, Maaike Posse, Maarten Westerink, Bram Papendorp, Jolijn Werkman, Jan Pouwels en Gisela Houter)

Voor vragen: Gisela.Houter@outlook.com / 06-17150030

weekvangebed2015

Zondag 18 januari 2015

Inleiding:             Jan-Willem van Baak, voorganger VEG

Locatie:                VEG De Hoeksteen

Adres:                   Nordlaan 29a, 6881 RM Velp

Maandag 19 januari 2015

Inleiding:             Joop Toeter, coördinator Voedselbank

Locatie:                Distributiecentrum Voedselbank

Adres:                   Bruningweg 7, 6827 BM Arnhem

 Dinsdag 20 januari 2015

Inleiding:             Edmund Boering, medewerker de Duif

Locatie:                Stoelenproject de Duif

Adres:                   Spoorwegstraat 11, 6828 AM  ARNHEM

Woensdag 21 januari 2015

Inleiding:             Eelco van der Kruk, directeur

Locatie:                Arentheemcollege

Adres:                   Thomas a Kempislaan 25, 6822 LR Arnhem

Donderdag 22 januari 2015

Inleiding:             Maaike van Asperen

Locatie:                SWOA Schuytgraaf

Adres:                   Het Lemoen 85, 6843 AN Arnhem

 Vrijdag 23 januari 2015

Inleiding:             Daniël Becker

Locatie:                 Stadhuis

Adres:                   Koningstraat  38, 6811 DG  Arnhem                                                                                                                                                

Zaterdag 24 januari 2015             ‘Gebedsviering’

Inleiding:             Wietse van der Hoek / Anita Coenraads

Locatie:                Walburgiskerk

Adres:                   St.Walburgisplein 1, 6811 BZ Arnhem

De bidstonden starten klokslag 19.30 uur, maar u bent vanaf 19.15 welkom. We streven ernaar om rond 20.30 uur af te sluiten.

WvG2015Arnhem

 

Meer info over de locaties volgt z.s.m.

promotie dia Week van Gebed 2015